Нормативно-правова база діяльності

 

- Цивільний кодекс України (витяги)

 

- Сімейний кодекс України (витяг)

 

- Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

 

- Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 "Про державне мито" (витяг)

 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану"

- Додатки до постанови

 

- Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за № 719/4940

 

 - Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженні наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за №55/18793

 

- Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)

 

- Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915

 

- Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740

 

    -  Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168

 

    -  Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5

   -  Додаток до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

 

    -  Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 № 1269/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції 25.07.2008 за № 691/15382

 

    -  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян»

 

     -  Порядок, умови і строки зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2013 № 2804/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2013 за № 2241/24773

     

     -  Перелік документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2013 № 2804/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.12.2013 за № 2241/24773

 

     -  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

 

     -  Наказ Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет»

 

     -  Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5

 

    -  Порядок роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5

 

    -  Перелік відділів державної реєстрації актів цивільного стану – учасників пілотного проекту, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5