Інформація щодо працівників відділу

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Контактний телефон

  Заступник начальника Управління державної реєстрації - начальник відділу

Кірєєва Анна Олександрівна

(06452)4-22-16

 

Заступник начальника

Смірнов Андрій Миколайович

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Сопільниченко Євгенія Олександрівна

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Семенова Юлія Миколаївна

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Скляров Сергій Петрович

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Курчин Максим Леонідович

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Мороз Маргарита Іванівна

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Кравченко Юлія Олександрівна

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Моргунова Ганна Вікторівна

(06452)4-22-16

Головний спеціаліст

Фастовець Олександр Миколайович

(06452)4-22-16

Провідний спеціаліст

Ковтун Юлія Володимирівна

(06452)4-22-16

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Контактний телефон

Начальник відділу

Кірєєва Анна Олександрівна

(06452) 4-22-16

Заступник начальника відділу

Смірнов Андрій Миколайович

(06452) 4-22-16

Головний спеціаліст

Курчин Максим Леонідович

(06452) 4-22-16

Головний спеціаліст

Сопільниченко Євгенія Олександрівна

(06452) 4-22-16

Головний спеціаліст

Семенова Юлія Миколаївна

(06452) 4-22-16

Головний спеціаліст

Скляров Сергій Петрович

(06452) 4-22-16

Головний спеціаліст

Бондар Олена Сергіївна

(06452) 4-22-16

Провідний спеціаліст

Ковтун Юлія Володимирівна

(06452) 4-22-16

Напрями діяльності відділу

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі — Відділ) діє у складі Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області, є його структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної реєстрації громадських формуваньта друкованих засобів масової інформації.

         Відділ:

- Здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.

- Забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Здійснює відповідно до закону державну реєстрацію обласних, регіональних  професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження.

- Забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до публічноїі нформації.

- Ведеоблік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань.

-У випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійнодіючого третейського суду.

- Виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об’єднань, Державного реєстру друкованих засобів масовоїі нформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

- Готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масовоїі нформації, яку подає у встановлені строки до Міністерства юстиції України.

- Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

Здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України.