НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство юстиції України, наказами Міністерства юстиції України, Положенням про Головне територіальне управління юстиції, Положенням про відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

 

 Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство:

 

- Конституція України

 

- ЗУ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 

 

- Постанова Кабінету Міністрів України Про порядок визнання статусу Всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих 1179 від 19.12.12р

 

- Наказ Міністерства юстиції України від 27.12.2012 1973/5 Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів

 

- Наказ Міністерства юстиції України від 01.10.2012 №1446/5 Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків

 

- Наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2013 93/5 затверджено Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора

  

- Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 129/5 Про деякі питання ведення і подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) статистичної звітності, оперативної звітності та інформації про свою діяльність

 

-Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2013 130/5 Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обовязкових відомостей (інформації)

 

- Наказ Міністерства юстиції України від 22.01.2013 145/5 Про затвердження Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам 

 

- Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2013  1284/5 Про затвердження Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 

- Наказ Міністерства юстиції України від 26.02.2013 327/5 Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану субєктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує пятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

 

- Постанова Кабінета Міністрів України від 1 квітня 2013 р. 244 Про затвердження Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів 

 

-Наказ Міністерства юстиції України від 15.03.2013 447/5 Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

  

- Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015  139/7 "Про утворення Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)"