ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відділ з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Луганській області, (далі за текстом — Відділ), є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

Відділ підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Луганській області, заступнику начальника управління згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Діяльність Відділу спрямовується та координується Департаментом з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації покладеного на Головне територіальне управління юстиції завдання щодо реалізації державної політики з питань банкрутства.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

-  сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

-  готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

-  забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

-  організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

-  здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

-  здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами);

-  бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

-  бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

-  забезпечує співпрацю та систематичне інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

-  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.