Інформація про відділ

ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Луганській області (далі за текстом - Відділ) є структурним підрозділом Головного управління юстиції у Луганській області.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Основними завданнями Відділу є: здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності органів юстиції області; підготовка проекту річного плану закупівель; супроводження укладання договорів Головного територіального управління юстиції у Луганській області; розроблення та здійснення заходів щодо передачі будівель до оперативного управління Міністерства юстиції України; підготовка документації для списання з балансу обладнання та інших матеріальних цінностей.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

- забезпечує укладання Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області договорів з дотриманням вимог чинного законодавства;

- проводить збір, систематизацію та узагальнення інформації щодо матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих установ Головного територіального управління юстиції у Луганській області, необхідності проведення ремонту приміщень, оргтехніки та надає цю інформацію керівництву Головного територіального управління юстиції у Луганській області та тендерному комітету для планування закупівель;

- здійснює видачу структурним підрозділам необхідних матеріально – технічних ресурсів у межах розподілу, який визначається згідно з заявками та чисельністю працівників;

- забезпечує працівників Головного та територіальних управлінь юстиції у Луганській області і їх підрозділів матеріально – технічними засобами, канцелярськими товарами, папером, меблями та іншим обладнанням;

- проводить роботу щодо оформлення необхідної документації для списання матеріальних цінностей з балансу установи;

- здійснює налаштування комп’ютерної техніки, надає методичну-консультаційну допомогу спеціалістам Головного територіального управління юстиції у Луганській області та його підпорядкованих установ з питань використання в роботі комп’ютерного обладнання;

- забезпечує роботу щодо належного транспортного обслуговування Головного територіального управління юстиції у Луганській області та його підвідомчих установ;

- організовує роботу з прийому, збереження, витрачання і відпуску товарно – матеріальних цінностей, здійснює кількісний облік матеріальних цінностей;

- розробляє та здійснює заходи щодо передачі будівель до оперативного управління Міністерства юстиції України;

- готує документи щодо змін до річного плану закупівель у відповідності до класифікатора товарів та послуг.

Відділ у своїй діяльності керується:

Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та інструкціями Міністерства юстиції України, інших центральних органів державної виконавчої влади, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 

Відділ матеріально-технічного забезпечення

 

Юридична адреса: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул.Єгорова будинок 22, кабінет 309.

Телефон: (0645)70-31-52

Електрона адреса: mtz@lugjust.gov.ua

 

ПІБ

Посада

Контактний телефон

Електронна пошта

Ржевський Олександр Євгенович

Начальник відділу

(0645)70-31-52

mtz@lugjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

(0645)70-31-52

mtz@lugjust.gov.ua

Рудік Віталій Васильович

Головний спеціаліст

(0645)70-31-52

 

mtz@lugjust.gov.ua

Василенко Олена Сергіївна

Головний спеціаліст

(0645)70-31-52

 

mtz@lugjust.gov.ua

Кобилінський Ігор Юрійович

Головний спеціаліст

(0645)70-31-52

 

mtz@lugjust.gov.ua

Дашко Ірина Миколаївна

Головний спеціаліст

(0645)70-31-52

 

mtz@lugjust.gov.ua