Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

На виконання ст. 44 Закону України “Про державну службу” № 889-VIII прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців” від 23 серпня 2017 р. № 640. Відповідно до постанови, метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні.

20.09.2017

Докладніше...

Працівник надав роботодавцю довідку від лікаря, а не лікарняний. Як діяти?

Для об’єктивного аналізу термін «тимчасова непрацездатність» слід розглядати у двох площинах, а саме, в площині загальнообов’язкового державного соціального страхування, де у разі настання тимчасової втрати працездатності застрахована особа одержує право на матеріальне забезпечення, та в площині трудової дисципліни, де тимчасова непрацездатність є поважною причиною для невиходу працівника на роботу.

04.09.2017

Докладніше...

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з Загальними правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування. Основною метою діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

07.08.2017

Докладніше...

Службові відрядження

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

11.07.2017

Докладніше...

ПРАВИЛА військового обліку призовників і військовозобов’язаних

1. Призовники і військовозобов’язані повинні:

- перебувати на військовому обліку за місцем проживання у районних (міських) військових комісаріатах, за місцем роботи (навчання) на підприємствах, в установах, організаціях, виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, а також у разі тимчасового вибуття за межі України за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України;

19.05.2017

Докладніше...

Робочий час державного службовця

Піклування про здоров'я людини, її культурний і фізичний розвиток є важливою функцією нашої держави. Частково вона реалізується з допомогою норм трудового права, обмеженням робочого часу, встановленням часу відпочинку, нормативів щодо охорони праці.

 

12.05.2017

Докладніше...

Ранги державних службовців

   Відповідно до Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінетом Міністру України від 20 квітня 2016 року № 306, ранги державних службовців є видом спеціальних звань. Існує дев’ять рангів державних службовців.

21.04.2017

Докладніше...